Hulkov planet (2010)

03/04/2015 16:05

hulk-plaHulkov planet
PLANET HULK, 2010., SAD, 81 min.

Hulk je bio čudovište koje je bilo nemoguće kontrolirati. Zato su ga Zemljini najmoćniji heroji protjerali u svemir. Sada je Hulk postao gladijator na udaljenom planetu Sakaaru, nakon što je bio prodan u roblje…

DOWNLOAD